9%
Porez na dobit

Najniža stopa poreza na dobit u regionu i jedna od najnižih u Evropi

2019
Najbrže rastuća turistička destinacija

Najbrže rastuća turistička destinacija prema izvještaju Svjetske turističke organizacije (UNWTO)

Valuta

EUR kao valuta plaćanja

7,892
BDP

EUR BDP po glavi stanovnika u 2019

3,6%
Rast BDP

Rast BDP po glavi stanovnika – IVq 2019

1,1
milijarda EUR

Prihod od turizma u 2019

Statistički pregled stranih direktnih investicija 2009-2019

Ukupan priliv direktnih stranih investicija u prethodnih 10 godina, odnosno od 01.01.2009. zaključno sa 31.12.2019. godine iznosio je 7,7 milijardi eura, prema podacima Centralne banke Crne Gore. Od tog iznosa, 3 milijarde su investirane u domaća preduzeća i banke, 2,36 milijarde priliva je registrovano u formi interkompanijskog duga, 1,93 milijardi investirano je u sektor nekretnina, a 417 miliona u ostalo. (prilog u mejlu SDI po sektorima 2009-2019). Ukupan priliv SDI u 2019. godini iznosio je 778 miliona eura. U tom desetogodišnjem periodu, od 2009. do 2019. najviše je investirano iz sljedećih država:

Uspješne priče

Crna Gora pouzdana i sigurna investiciona luka

Ekonomski indikatori

Ekonomski indikatori koji karakterišu današnju ekonomiju Crne Gore

4,907

miliona EUR

BDP - IVq 2019

3,6%

-

realni rast BDP - IVq 2019

7,892

EUR

BDP po glavi stanovnika - 2019

1,6%

-

Stopa inflacije

9%

-

Porez na dobit i porez na dohodak

21%

-

PDV

Naši partneri

Mnogi renomirani investitori prepoznali su Crnu Goru kao garanciju stabilnog i transparentnog ulaganja

Pristup tržištu

Kao logistička baza, Crna Gora je savršena tačka na mapi za kompanije koje svoje proizvode izvoze na tržište EU, Jugoistočne Evrope kao i Bliskog Istoka. Mogućnost transporta kopnenim, vazdušnim i pomorskim putem garantuje jedinstven pristup tržištima i dostavu svih proizvoda na vrijeme.

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.