9 - 15%
Porez na dobit (za dobit do 100.000 EUR)

Najniža stopa poreza na dobit u regionu i jedna od najnižih u Evropi

5.
Najbrže rastuća turistička destinacija

Najbrže rastuća turistička destinacija prema izvještaju Svjetske turističke organizacije (UNWTO)

Valuta

EUR kao valuta plaćanja

9,465
USD

BDP po glavi stanovnika u 2021. (The World Bank)

6,6%
Stopa rasta BDP-a

Stopa rasta za 2022. (monstat.org)

997
miliona EUR

Prihod od turizma u 2022

Statistički pregled stranih direktnih investicija 2012-2022

Ukupan priliv direktnih stranih investicija u Crnoj Gori od obnove nezavisnosti 2006. godine zaključno sa 31.12.2022. godine iznosio je 12,9 milijardi eura, prema podacima Centralne banke Crne Gore. Od tog iznosa, 4,4 milijarde su investirane u domaća preduzeća i banke, 3,9 milijarde priliva je registrovano u formi interkompanijskog duga, 3,9 milijardi investirano je u sektor nekretnina, a 661 milion u ostalo. Ukupan priliv SDI u 2022. godini iznosio je 1,1 milijardu eura. U posljednjih deset godina, od 2012. do 2022. najviše je investirano iz sljedećih država:

Uspješne priče

Crna Gora pouzdana i sigurna investiciona luka

Ekonomski indikatori

Ekonomski indikatori koji karakterišu današnju ekonomiju Crne Gore

5,7

milijardi EUR

BDP - 2022 (monstat.org)

6,6%

-

Stopa realnog rasta BDP-a za 2021. (monstat.org)

9,465

USD

BDP po glavi stanovnika - 2021 (The World Bank)

20,4%

-

Poreski klin na minimalnu zaradu (450 EUR)

9-15%

-

Porez na dobit

21%

-

PDV (smanjene stope od 7% i 0% se primjenjuju na određene proizvode i usluge)

Naši partneri

Mnogi renomirani investitori prepoznali su Crnu Goru kao garanciju stabilnog i transparentnog ulaganja

Pristup tržištu

Kao logistička baza, Crna Gora je savršena tačka na mapi za kompanije koje svoje proizvode izvoze na tržište EU, Jugoistočne Evrope kao i Bliskog Istoka. Mogućnost transporta kopnenim, vazdušnim i pomorskim putem garantuje jedinstven pristup tržištima i dostavu svih proizvoda na vrijeme.

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.