Agencija za investicije Crne Gore domaćin narednog regionalnog JPP okupljanja 

Dvodnevni Okrugli sto za javno-privatno partnerstvo (JPP), organizovan od strane SIGMA/e, OECD i Ministarstva finansija Republike Kosovo, završen je danas u Pristini. 

Okrugli sto okupio je predstavnike jedinica javno-privatnog partnerstva iz regiona, kao i eksperte koji imaju višegodisnje iskustvo u implementaciji projekata JPP-a, te bio svojevrsna prilika za razmjenu dosadašnjeg iskustva ali i diskusiju o različitim aspektima projektnog ciklusa, posebno, barijerama sa kojima se suočavaju jedinice za JPP u identifikaciji i implementaciji projekata. 

Sa timom SIGMA-e dogovoreno je da Agencija za investicije Crne Gore bude domaćin narednog regionalnog okupljanja koje ce tretirati pitanje javno-privatnog partnerstva. 

Ispred Agencije za investicije Crne Gore aktivno učešće na Okruglom stolu su uzeli Andrej Lakić, pomoćnik direktora i Andjela Dautovic, ispred Odsijeka za promociju projekata JPP i vođenje registra.