Agencija za investicije Crne Gore objavila diskontnu stopu

Agencija za investicije Crne Gore objavila diskontnu stopu

Agencija za investicije Crne Gore objavila diskontnu stopu

Agencija za investicije objavljuje diskontnu stopu u visini od 4%, koja je u skladu sa regulativom Evropske komisije i koja će se primjenjivati u svim relevantnim dokumentima u vezi sa projektima javno-privatnog partnerstva. Na sjednici Savjeta Agencije za investicije Crne Gore, održanoj 8. decembra, kojom je predsjedavao g-din Janko Odović, Savjet se usaglasio sa predloženom diskontnom stopom, i ista je objavljena na zvaničnoj stranici Agencije za investicije Crne Gore, na linku.

V.d. Direktor Agencije za investicije učestvovao na Konferenciji predstavnika svih budžetskih jedinica o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Pljevlja
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27