Agencija za investicije Crne Gore učestvovala na okruglom stolu na temu javno – privatnoga partnerstva

Predstavnici Agencije za investicije Crne Gore, odnosno Sektora za javno-privatno partnerstvo, Merlina Tošić i Anđela Dautović, uzeli su učešće na okruglom stolu na temu javno-privatnog partnerstva.

Događaj je organizovalo Ministarstvo finansija u saradnji sa UNDP-om.

Tom prilikom, posebno je naznačeno da je Agencija za investicije otvorena za javne naučioce, privatne partnere ali i druge zainteresovane strane u svim fazama koje tretiraju pitanje realizacije projekta kroz model javno-privatnog partnerstva.

U tom smislu, Agencija, kao nadležni organ za javno-privatno partnerstvo, uz podršku Vlade, Ministarstva finansija, kao i međunarodnih partnera, je veoma posvećena promovisanju JPP kao novog investicionog okvira u zemlji.

Jedan od strateških prioriteta Vlade je svakako razvoj infrastrukture Crne Gore, uključujući aerodrome, željeznicu i drugu dionicu autoputa, Jadransko-jonski put, uz veliki broj brzih cesti, koji će omogućiti bolju povezanost i lakšu dostupnost Crne Gore kao turističke destinacije, ali i bolje povezati razvijeni južni dio zemlje sa znatno manje razvijenim sjeverom i olakšati pristup turističkom području. Razvoj infrastrukture je prepoznat kao neophodan preduslov za dalji ekonomski i privredni razvoj, a privatno finansiranje infrastrukturnih projekata je izvjesnost u narednom periodu, zbog čega i Agencija, kao i ostali nadležni
organi, ove procese moraju dočekati maksimalno spremni da iste implementiraju na efikasan način.

Agencija za investicije Crne Gore je ove godine odobrila prvi projekat javno-privatnog partnerstva – Izgradnja (obnova) zaštićenog kulturnog dobra – hotel „Lokanda“ na Cetinju.

Upravo veći broj ovakvih uspješno implementiranih projekata kroz novi zakonodavni okvir, poput projekta Lokande, biće potvrda da idemo u dobrom pravcu u smislu kreiranja ukupnog povoljnog investicionog ambijenta i može biti zamajac za niz drugih dobrih projekata u predstojećem periodu. Crna Gora neminovno ima jako puno potencijala koji se mogu valorizovati kroz model JPP-a, samo ih je potrebno pažljivo identifikovati.

Agencija za investicije vjeruje, a na osnovu međunarodnih iskustava koja prenosimo i našim partnerima, kako na lokalnom tako i na nivou privatnog sektora, da je, osim velikih infrastrukturnih projekata, budućnost JPP-a i u malim projektima koji ne podrazumijevaju velika ulaganja, a istovremeno predstavljaju priliku za razvoj lokalnih zajednica i unaprijeđenje kvaliteta života građana koji žive u njima

U istom kontekstu investicija, privlačenja stranih investitora i motivisanja domaćih investitora za ulaganje, važno je napomenuti i da su dugogodišnja posvećenost države evroatlanskim integracijama kao i težnja ka približavanju savremenim ekonomskim tokovima doveli do sprovođenja mnogobrojnih reformi koje su doprinijele stvaranju pogodne investicione klime.