Agencija za investicije prezentovala investicione potencijale Crne Gore Udruženju francuskih privrednika – MEDEF

Agencija za investicije prezentovala investicione potencijale Crne Gore Udruženju francuskih privrednika – MEDEF

Agencija za investicije prezentovala investicione potencijale Crne Gore Udruženju francuskih privrednika – MEDEF

Agencija za investicije Crne Gore je na webinar-u organizovanom 29. oktobra prezentovala investicione potencijale i programe Crne Gore za Udruženje privrednika Francuske – MEDEF, vodeću mrežu preduzetnika u Francuskoj, kao i za predstavnike različitih francuskih kompanija iz sektora turizma, energetike, infrastrukture, logistike i finansija. Direktor Agencije za investicije, gospodin Mladen Grgić je predstavio učesnicima događaja djelokrug nadležnosti i ulogu Agencije kao katalizatora poslovnih prilika u Crnoj Gori, a nakon uvodne riječi, pomoćnik direktora za promociju investicija i međunarodnu saradnju, gospodin Andrej Lakić, prezentovao je investicioni ambijent i potencijalne projekte iz različitih sektora koji bi mogli biti predmet interesovanja francuskih kompanija.

Predstavnici Agencije za investicije u posjeti Upravi za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Crna Gora učestvuje na EXPO 2020 Dubai
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27