Agencija za investicije prezentovala investicione potencijale i programe Crne Gore Ambasadi Ujedinjenih Arapskih Emirata

Agencija za investicije prezentovala investicione potencijale i programe Crne Gore Ambasadi Ujedinjenih Arapskih Emirata

Agencija za investicije prezentovala investicione potencijale i programe Crne Gore Ambasadi Ujedinjenih Arapskih Emirata

Direktor Agencije za investicije Crne Gore Dejan Medojević sastao se danas sa Ambasadorkom Ujedinjenih Arapskih Emirata Nabilom Abdelaziz Naser Said Alšamsi na sastanku koji je održan u prostorijama Agencije za investicije Crne Gore. Na sastanku je ocijenjeno da Crna Gora i Ujedinjeni Arapski Emirati imaju tradicionalno odlične bilateralne odnose, koji generišu sve sadržajniju saradnju zajedno sa ekonomskim odnosima koji su u kontinuiranom usponu.

Direktor Agencije za investicije predstavio je poslove Agencije i istakao da je prema svojim nadležnostima Agencija katalizator novih poslovnih prilika i prva tačka susretanja za strane investitore u Crnoj Gori. Direktor Agencije za investicije prezentovao je i ključne prednosti investicionog ambijenta u Crnoj Gori, zajedno sa programom ekonomskog državljanstva koji sprovodi Agencija, kao i razloge zbog koji se Crna Gora opredjelila da model JPP (Javno-Privatno Partnerstvo) koristi sve intezivnije.

Ambasadorka Ujedinjenih Arapskih Emirata naglasila je da su odnosi sa Crnom Gorom zasnovani na principu otvorenosti i kontinuirane saradnje, ali da i pored dosadašnjih ulaganja postoji značajan prostor za unapređenje saradnje, kao i za jačanje robne razmjene. Ambasadorka Ujedinjenih Arapskih Emirata je posebno istakla interesovanje investitora Ujedinjenih Arapskih Emirata za sektor poljoprivrede, sa fokusom na proizvodnju i preradu hrane, u sjevernom dijelu Crne Gore. Dalje, postoji interesovanje i potencijali za saradnju u oblastima infrastrukture i usluga.

Agencija za investicije Crne Gore obavezala se da u koordinaciji sa lokalnim institucijama pribavi sve neophodne podatke za sektor poljoprivrede kako bi na što bolji način bile prezentovane sve mogućnosti investiranja potencijalnim investitorima. Agencija je naglasila otvorenost za sve inicijative investitora iz UAE i dostupnost za pripremu svih relevantnih informacija o projektima za koje mogu biti zainteresovani.

Predstavnici Agencije za investicije Crne Gore na kraju sastanka održali su prezentaciju o investicionim potencijalima i programima koji Crnu Goru karakterišu kao atraktivnu investicionu destinaciju.

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Ulcinj o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu Direktor Medojević sa ambasadorom Brazila Barbosom
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27