Crna Gora i Mađarska nastavljaju da produbljuju ekonomsku saradnju

Crna Gora i Mađarska nastavljaju da produbljuju ekonomsku saradnju

Crna Gora i Mađarska nastavljaju da produbljuju ekonomsku saradnju

Direktor Agencije za investicije Crne Gore Dejan Medojević i ambasador Mađarske Jožef Neđeši održali su danas sastanak u prostorijama Agencije za investicije Crne Gore, na kojem je ocjenjeno da Crna Gora i Mađarska imaju odlične bilateralne odnose, osnažene intezivnim dijalogom i savezništvom u NATO okvirima. Agencija za investicije ostvarila je i odličnu saradnju sa Mađarskom agencijom za promociju izvoza (HEPA), sa kojom je i potpisala Memorandum o saradnji u decembru 2020. godine, ocjenili su sagovornici.

Direktor Agencije za investicije predstavio je nadležnosti i planove Agencije koji su usmjereni ka realizaciji javno-privatnih partnerstava, investicija i promocija investicionog potencijala Crne Gore. Naglasio je opredjeljenje Crne Gore da model JPP (Javno-Privatno Partnerstvo) koristi sve intezivnije, kao i kroz procese privatizacije, imajući u vidu uspjeh projekata koji se sprovode po modelu JPP u zemljama Evropske unije. Direktor Agencije za investicije istakao je i značaj programa ekonomskog državljanstva koji traje do kraja 2021. godine, koji je ujedno i potvrda šireg kursa ekonomske politike Crne Gore koja je posvećena kreiranju atraktivnog ekonomskog ambijenta za strane investitore.

Ambasador Mađarske istakao je da se odnosi Crne Gore i Mađarske zasnivaju na principima otvorenosti, kontinuirane saradnje i međusobne podrške ali i da postoji dosta prostora za jačanje ekonomske saradnje s obzirom da je riječ o dvije bliske države. Naglasio je da saradnja naročito može biti dodatno intezivirana u sektorima turizma, IT i energetike.Predstavnici Agencije za investicije održali su prezentaciju predstavnicima ekonomsko – trgovinskog odsjeka Ambasade Mađarske u Crnoj Gori o investicionim potencijalima i programima koji Crnu Goru karakterišu kao atraktivnu investicionu destinaciju.

Predstavnici Agencije za investicije održali su prezentaciju predstavnicima ekonomsko – trgovinskog odsjeka Ambasade Mađarske u Crnoj Gori o investicionim potencijalima i programima koji Crnu Goru karakterišu kao atraktivnu investicionu destinaciju.

Direktor Medojević sa ambasadorom Brazila Barbosom Radni sastanci sa predstavnicima opština o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27