Ekonomsko državljanstvo

Ekonomsko državljanstvo je odavno prepoznato u brojnim zemljama širom svijeta kao važan instrument privlačenja investicija

Shodno članu 11 stav 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 79/18 i 12/20 i 143/21), Zaključku Vlade Crne Gore broj: 07-2727 od 27. juna 2019. godine, Zaključku Vlade Crne Gore broj: 07-7003 od 7. novembra 2019. godine, Zaključku Vlade Crne Gore broj: 07-1981 od 19. marta 2020. godine, Zaključku Vlade Crne Gore broj: 07-2466 od 23. aprila 2020. godine, Zaključku Vlade Crne Gore broj: 07-3095 od 18. juna 2020. godine i Zaključku Vlade Crne Gore broj: 07-4017 od 27. avgusta 2020. godine, Agencija za investicije objavljuje LISTU RAZVOJNIH PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA

LISTA RAZVOJNIH PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA

# Naziv
1. Izgradnja hotela „Breza”, Kolašin, po kondo modelu poslovanja
2. Izgradnja hotela „Durmitor Hotel and Villas”, Žabljak, po mješovitom modelu poslovanja
3. Izgradnja hotela „Bjelasica 1450 Kolašin”, po kondo modelu poslovanja
4. Izgradnja hotela „K16”Kolašin, po kondo modelu poslovanja
5. Izgradnja hotela „Boka Place” Tivat, po mješovitom modelu poslovanja
6. Izgradnja hotela “D” sa depadansom “E”, Kolašin, po kondo modelu poslovanja
7. Izgradnja hotelskog kompleksa Montis hotel & resort, Kolašin, po kondo modelu poslovanja
8. Izgradnja hotelskog kompleksa Amma Resort, Čanj, Bar, po mješovitom modelu poslovanja
9. Izgradnja hotela „Cruiser“, Budva, po mješovitom modelu poslovanja
10. Izgradnja hotela „Liko Soho“ Bar, po kondo modelu poslovanja
11. Izgradnja hotela „Magnum“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja
12. Izgradnja hotela „B“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja

LISTA RAZVOJNIH PROJEKATA U OBLASTI POLJOPRIVREDE

 

# Name
1. Izgradnja plantaže jabuka u Vrulji, Opština Pljevlja

LISTA LICENCIRANIH AGENATA ZA OCJENU MEĐUNARODNE PODOBNOSTI

# Naziv Licenca Skenirana licenca
1. S-RM INTELLIGENCE AND RISK CONSULTING LTD, UKE broj licence: 001/1, djelovodni broj: ED-207/22-20/59, od 01.07.2022. godine, važi do 30.06.2023. godine Preuzmi PDF
2. EXIGER CANADA INC, KANADA broj licence: 002/1, djelovodni broj: ED-207/22-20/60 od 01.07.2022. godine, važi do 30.06.2023. godine Preuzmi PDF

AGENTI ZA POSREDOVANJE

Broj licence Agent Adresa Telefon Email Licenca
001 ARTON GROUP GMBH
ARTON CAPITAL
MONTENEGRO DOO
Bulevar Džordža Vašingtona 116/A50,
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 67 636 233 jbabic@artoncapital.com Preuzmi PDF
002 APEX CAPITAL PARTNERS DOO Bulevar Džordža Vašingtona 51,
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 674 932
+382 67 003 066
ipetrovic@apexcap.org Preuzmi PDF
003 HENLEY & PARTNERS INTERNATIONAL LTD The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, II sprat 81000 Podgorica, Crna Gora +382 67 677 737
+44 1534 514 888
rade.ljumovic@henleyglobal.com
hugh.morshead@henleyglobal.com
Preuzmi PDF

ZVANIČNA DOKUMENTA

# Naziv Dokument
1. ODLUKA O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA KOJE MOŽE STEĆI CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO Preuzmi PDF
2. AŽURIRANA LISTA RAZVOJNIH PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA Preuzmi PDF
3. LISTA LICENCIRANIH AGENATA ZA OCJENU MEĐUNARODNE PODOBNOSTI Preuzmi PDF
4. LISTA AGENATA ZA POSREDOVANJE Preuzmi PDF
5. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA KOJE MOŽE STEĆI CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO PRIJEMOM RADI REALIZACIJE POSEBNOG PROGRAMANA ULAGANJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA PRIVREDNI I EKONOMSKI INTERES CRNE GORE Preuzmi PDF
6. ODLUKA O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA KOJE MOŽE STEĆI CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO PRIJEMOM RADI REALIZACIJE POSEBNOG PROGRAMA ULAGANJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA PRIVREDNI I EKONOMSKI INTERES CRNE GORE Preuzmi PDF
7. ODLUKA O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA KOJE MOŽE STEĆI CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO PRIJEMOM RADI REALIZACIJE POSEBNOG PROGRAMA ULAGANJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA PRIVREDNI I EKONOMSKI INTERES CRNE GORE (“Sl. list CG”, br. 79 od 7. decembra 2018, 12/20, 143/21, 68/22) Preuzmi PDF

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27