GLAVNI GRAD PODGORICA PODSTIČE RAZVOJ POLJOPRIVREDE

GLAVNI GRAD PODGORICA PODSTIČE RAZVOJ POLJOPRIVREDE

GLAVNI GRAD PODGORICA PODSTIČE RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Glavni grad Podgorica je objavio Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi podsticaja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Podgorice, na period od 10 godina uz mogućnost produženja, koji će trajati do 10. Decembra 2021 do 15.00h.

Prilikom odlučivanja, prednost će biti data kvalitetu investicionog programa, sistemu i održivosti proizvodnje sa akcentom ekološki, odnosno organski aspekt, kao i visina investicije i ponuđena cijena. 

Za više informacija objavljeni Javni poziv možete naći na linku

619f4e6caa197_Javni-poziv-za-davanje-u-zakup-poljoprivrednog-zemljišta-radi-podsticaja-poljoprivredne-proizvodnje-na-teritoriji-Glavnog-grada.docx (live.com)

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Danilovgrad Radni sastanci sa predstavnicima opština Herceg Novi, Kotor i Tivat o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27