Implementacija mjere „podrška novom zapošljavanju“

Implementacija mjere „podrška novom zapošljavanju“

Implementacija mjere „podrška novom zapošljavanju“

Vlada Crne Gore je kroz Mjere podrške privredi za I kvartal predvidjela posebnu mjeru za podsticanje novog zapošljavanja u 2021. godini, a koja se realizuje kroz predlog izmjena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa na obavezno socijalno osiguranje.


Osnovni razlozi za realizaciju ovu mjere sadržani su u potrebi da se, usljed negativnih posledica koje je pandemija imala na poslovanje privrede, a posledično i na smanjenje broja zaposlenih, omogući privrednim subjektima da dio nezaposlenih lica sa evidencije ZZZCG ponovo zaposle uz značajne olakšice i podsticaje za zapošljavanje.

Uvažavajući zahtjeve privrede da se za primjenu ove mjere razmotri mogućnost probnog rada, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kao predlagač izmjena pomenutih zakona i Ministarstvo ekonomskog razvoja, kao koordinator mjera podrške privredi, daju sljedeće tumačenje:

Korisnici ove mjere mogu biti oni poslodavci koji zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme sa licem koje je najmanje 3 mjeseca bilo na evidenciji ZZZCG, uz mogućnost da to lice prethodno angažuju po ugovoru o probnom radu u trajanju do 3 mjeseca. Olakšice definisane ovom mjerom obračunavaće se od momenta kada poslodavac zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme (ne tokom probnog rada).

Što se tiče primjene navedenih zakona, predviđeno je da se isti primjenjuju od 1. januara 2021. godine. Dakle, poslodavci koji su zaposlili lica tokom 2021. godine, a prije stupanja na snagu ovih Zakona, biće u mogućnosti da koriste ove olakšice.

Podsjećamo da je mjera koncipirana na način da se poslodavac koji zasnuje radni odnos do 31.12.2021. godine na neodređeno vrijeme, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, sa licem koje ima prebivalište na teritoriji Crne Gore i koje se nalazi na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, oslobađa obaveza plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Jedini uslov koji poslodavac treba da ispuni je da je navedenim zapošljavanjem povećao broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2020. godine.

 
Poslodavac će biti oslobođen obaveze plaćanja navedenih poreza i doprinosa za zarade, maksimalno do iznosa prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, na sljedeći način:

• 90% poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2021. godini;
• 60% poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2022. godini;
• 30% poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2023. godini.

Ono što treba naglasiti jeste da će doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica za koje se ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja ovih doprinosa, biti izmirivana iz budžeta Crne Gore.

Više detalja u vezi implementacije mjera sadržani su u prijedlozima predmetnih zakona. Uprava prihoda i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, nakon usvajanja Zakona, objaviće detaljna uputstva u vezi prijave za korišćenje ove mjere. U saradnji sa nadležnim institucijama posebna pažnja će biti posvećena efikasnoj primjeni kontrole ovih mjera.

Podsjećamo da je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pripremilo Prijedloge izmjena i dopuna Zakona o porezima na dohodak fizičkih lica i Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju koji su utvrđeni na sjednici Vlada Crne Gore 4. februara 2021. godine i upućeni Skupštini radi donošenja.

Izvor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Radni sastanci sa predstavnicima opština o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu Glavni grad raspisao javni konkurs za izbor korisnika biznis zona
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27