Investicioni potecijali i programi Crne Gore prezentovani u Privrednoj komori Frankfurta

30. juna, crnogorska delegacija u sastavu predstavnika Agencije za investicije Crne Gore, Privredne komore i Elektroprivrede Crne Gore održala je sastanak sa predstavnicima Privredne komore Frankfurta. Na sastanku sa direktorom Privredne komore Frankfurta za Centralnu, Istočnu, Jugoistočnu Evropu, Tursku i Centralnu Aziju, gospodinom Paul Schmitz-om, potpredsjednicom Melanie Nolte i direktorom za međunarodni biznis Jurgen Ratzinger-om, predstavljena uloga Agencije, njene nadležnosti i aktivnosti i najavljena nova posjeta na jesen targetiranim njemačkim kompanijama pri čemu bi Privredna komora Frankfurta bila vrijedan izvor kontakata.

U sklopu sastanka, Agencija za investicije je održala detaljnu prezentaciju investicionih potecijala i programa Crne Gore, uz dodatnu prezentaciju sektora energetike koju je održao predstavnik Elektroprivrede Crne Gore. Nakon prezentacija, diskutovano o izazovima u sektoru energetike, inovacijama na ovom polju koje bi ubrzale tranziciju od fosilnih goriva ka obnovljivim izvorima energije, kao i o potencijalnim sajmovima u Njemačkoj na kojima bi Agencija za investicije mogla učestvovati u budućnosti.