Registar podsticajnih mjera za investicije

Informacija o zajedničkim projektima i saradnji sa Svjetskom Bankom (WB) i Grupom Svjetske Banke (IFC) – Registar podsticajnih mjera za investicije 2024

Ministarstvo ekonomskog razvoja, u saradnji sa Grupom Svjetske banke i državnim institucijama završilo je ažuriranje Registra podsticajnih mjera za investicije za 2024. godinu. Registar predstavlja sveobuhvatni pregled dostupnih finansijskih i nefinansijskih mjera podrške od strane Vlade Crne Gore i državnih institucija, namijenjenih domaćim i stranim investitorima. Registar je primarno namijenjen preduzetnicima i sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, ali i zanatlijama i privatnom sektoru u cilju dobijanja informacija o podsticajnim mjerama za unapređenje privredne aktivnosti za 2024. godinu.

Svrha kreiranja Registra podsticajnih mjera za investicije prepoznata je Akcionim planom Regionalne agende za reforme u oblasti investicija (RIRA) koja se sprovodi u okviru višegodišnjeg Akcionog plana za Regionalni ekonomski prostor na Zapadnom Balkanu (MAP REA). Cilj Regionalne agende reformi u oblasti investicija je unapređenje atraktivnosti regiona Zapadnog Balkana za strane, ali i za regionalne investitore, čime bi se omogućio veći priliv investicija i ostvario veći stepen preduzetničke djelatnosti, trgovine, kao i otvaranje novih radnih mjesta. Od 2021. godine ova aktivnost je inkorporirana kao okvir Zajedničkog regionalnog tržišta CRM (2021-2024).

Ministarstvo ekonomskog razvoja je kompletiralo Registar podsticajnih mjera za investicije za 2024. godinu, koji sadrži 62 podsticajne mjere različitih oblika. Ovi investicioni podsticaji targetiraju različite segmente ekonomije i sektore privredne djelatnosti. Ovdje se prvenstveno misli na finansijsku i nefinansijsku podršku, do poreskih i drugih fiskalnih podsticaja/olakšica. Finansijski i nefinansijski podsticaji se odnose na nabavku opreme, mašina, podsticaji poljoprivredi, nauci, sektoru turizma, podsticaji inovacijama i inovativnoj djelatnosti, održivom ekonomskom razvoju, kao i podsticaji za obnovljivu i hibridnu energiju i dr.

Sa namjerom da se obezbijede dugoročni benefiti korišćenja podataka dostupnih u Registru, Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore će planski i u koordinaciji sa resornim ministarstvima, javnim institucijama, nacionalnim fondovima i Grupom Svjetske banke vršiti redovno godišnje ažuriranje registra kako bi potencijalni investitori, zainteresovane strane i javnost imali tačne i kompletne informacije o Registru u realnom vremenu, čime bi se dodatno podstakla investiciona aktivnost u Crnoj Gori.