Registar nameta – na jednom mjestu podaci o nametima na lokalnom i državnom nivou

Sekretarijat Savjeta za konkurentnost razvio je Jedinstveni registar nameta, koji je dostupan građanima i zainteresovanim subjektima u Crnoj Gori i inostranstvu.

Registar sadrži 2.293 nameta ili oko 28.000 raznovrsnih nameta, koji su propisani u više od 830 zakonskih i podzakonskih propisa.

Osnovni cilj kreiranja ovog registra je centralizacija podataka o nametima koji se naplaćuju u Crnoj Gori, na državnom i lokalnom nivou, a u cilju pojednostavljenja procesa poslovanja i povećanja transparentnosti.

Nameti su opisani, između ostalog, atributima koji definišu: vrstu, visinu nameta, način uplate, oblast ili sektor za koji se primjenjuju, propise koji su osnov za donošenje i utvrđivanje iznosa nameta.

Registar omogućava javnom sektoru da ima uvid u opterećenost nametima po sektorima privrede, analizira neophodnost postojećih nameta i na osnovu tih inputa donosi odluku u kojim slučajevima se namet može smanjiti, odložiti ili ukinuti. Ova baza treba da pomogne donosiocima odluka pri izradi nove regulative i utvrđivanja novih nameta. Sa druge strane, za privredu ovakav registar omogućuje da na transparentan način ima uvid u listu nameta i iznos istih za oblasti koje se odnose na njihovo poslovanje, kao i mogućnost da unaprijed izračunaju i planiraju troškove koji se odnose na njihove obaveze prema javnom sektoru.

Registar nameta je dostupan na:  https://javninameti.gov.me/