Registracija zapslenog lica- Crnogorski državljanin

#
Dokumentacija koju je potrebno priložiti
Dokument
1.
Ugovor o radu (original)
Preuzmi PDF
2.
Kopija lične karte
3.
JPR Obrazac (2 originala)
Preuzmi WORD
4.
Dodatak B(2 originala)
Preuzmi WORD
5.
Kopija radne knjižice
Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.