Zakoni

#
Naziv
Dokument
1.
CARINSKI ZAKON
Preuzmi PDF
2.
ZAKON O ENERGETICI
Preuzmi PDF
3.
ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU PROIZVODA I USLUGA
Preuzmi PDF
4.
ZAKON O MORSKOM DOBRU
Preuzmi PDF
5.
ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA
Preuzmi PDF
6.
ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
Preuzmi PDF
7.
ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
Preuzmi PDF
8.
ZAKON O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA
Preuzmi PDF
9.
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Preuzmi PDF
10.
ZAKON O RADU
Preuzmi PDF
11.
ZAKON O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Preuzmi PDF
12.
ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI
Preuzmi PDF
13.
ZAKON O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA
Preuzmi PDF
14.
ZAKON O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
Preuzmi PDF
15.
ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU
Preuzmi PDF
16.
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Preuzmi PDF
Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.