Menadžment

Cilj osnivanja Agencije je realizacija javno-privatnih partnerstava, investicija i promocija investicionog potencijala Crne Gore. Organi Agencije su Savjet i direktor Agencije. Predsjednik i četiri člana Savjeta Agencije biraju se na period od pet godina i za svoj rad odgovaraju Vladi. Direktora imenuje Savjet na period od pet godina.
Goran-2-1-scaled.jpg
GORAN STRAHINJA
VD direktor
al.jpg
ANDREJ LAKIĆ
Pomoćnik direktora za promociju stranih investicija i međunarodnu saradnju

Uspješne priče

Crna Gora pouzdana i sigurna investiciona luka

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27