Menadžment

Cilj osnivanja Agencije je realizacija javno-privatnih partnerstava, investicija i promocija investicionog potencijala Crne Gore. Organi Agencije su Savjet i direktor Agencije. Predsjednik i četiri člana Savjeta Agencije biraju se na period od pet godina i za svoj rad odgovaraju Vladi. Direktora imenuje Savjet na period od pet godina.
2.-Mladen-Grgic.jpg
MLADEN GRGIĆ
Direktor
userIco.jpg
Zamjenik direktora
al.jpg
ANDREJ LAKIĆ
Pomoćnik direktora za promociju stranih investicija i međunarodnu saradnju
userIco.jpg
Pomoćnik direktora za Javno Privatno Partnerstvo
userIco.jpg
Pomoćnik direktora za investicije

Uspješne priče

Crna Gora pouzdana i sigurna investiciona luka

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27