Menadžment

Cilj osnivanja Agencije je realizacija javno-privatnih partnerstava, investicija i promocija investicionog potencijala Crne Gore. Organi Agencije su Savjet i direktor Agencije. Predsjednik i četiri člana Savjeta Agencije biraju se na period od pet godina i za svoj rad odgovaraju Vladi. Direktora imenuje Savjet na period od pet godina.

Snežana Đurović

v.d. direktorice Agencije za investicije

Radojica Petrović

Pomoćnika direktora u Sektoru za investicije

Uspješne priče

Crna Gora pouzdana i sigurna investiciona luka

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.