Održan sastanak sa rukovodiocem kancelarije Advantage Austria za Crnu Goru

Održan sastanak sa rukovodiocem kancelarije Advantage Austria za Crnu Goru

Održan sastanak sa rukovodiocem kancelarije Advantage Austria za Crnu Goru

Pomoćnik direktora Agencije za investicije Crne Gore Andrej Lakić i rukovodilac kancelarije Advantage Austria pri Ambasadi Republike Austrije u Crnoj Gori, gospođa Biljana Radonjić održali su danas sastanak u prostorijama Agencije za investicije Crne Gore, na kojem je ocijenjeno da Crna Gora i Austrija imaju tradicionalno dobre odnose osnažene intezivnim dijalogom i kontinuiranom ekonomskom saradnjom.

Pomoćnik direktora Agencije za investicije predstavio je nadležnosti i planove Agencije koji su usmjereni ka realizaciji javno-privatnih partnerstava, monitoringu nad implementacijom investicionih ugovora i promociji investicionog potencijala Crne Gore. Naglasio je opredjeljenje Crne Gore da model JPP (javno-privatno partnerstvo) koristi sve intezivnije, imajući u vidu uspjeh projekata koji se sprovode po modelu JPP u zemljama Evropske unije. Pomoćnik direktora Agencije za investicije istakao je i značaj programa ekonomskog državljanstva koji traje do kraja 2021. godine i koji je ujedno i potvrda šireg kursa ekonomske politike Crne Gore koja je posvećena kreiranju atraktivnog ekonomskog ambijenta za strane investitore.

Rukovodilac kancelarije Advantage Austrija u Crnoj Gori, gospođa Biljana Radonjić, prezentovala je ulogu i nadležnosti asocijacije privrednika Advantage Austria, i istakla je da se odnosi Crne Gore i Austrije zasnivaju na principima otvorenosti i kontinuirane saradnje, ali da prostor za produbljivanje saradnje postoji u više sektora. U tom smislu, naročito je istaknuta planirana posjeta delegacije austrijskih privrednika u prvo kvartalu naredne godine, sa kojom bi Agencija za investicije imala priliku da se sastanke i prezentuje investicione potencijale. Na sastanku je zaključeno da je unaprijeđenje i inteziviranje saradnje vrlo važno, posebno u izazovnim vremenima kao što je još uvijek aktuelna pandemija virusa COVID – 19.

Predstavnici Agencije za investicije održali su prezentaciju o investicionim potencijalima i programima koji Crnu Goru karakterišu kao atraktivnu investicionu destinaciju, a koji će putem mreže Advantage Austria biti proslijeđene ka investitorima iz Austrije.

“One & Only” Portonovi prolašen za najekskluzivniji rizort u Evropi Crna Gora i Italija odlučne o unapređenju investicione saradnje