Održana IX sjednica Savjeta Agencije za investitije Crne Gore

Održana IX sjednica Savjeta Agencije za investitije Crne Gore

Održana IX sjednica Savjeta Agencije za investitije Crne Gore

Na IX sjednici Savjeta Aencije za investicije Crne Gore, održanoj 2. decembra t.g, razmatrano je novo rješenje logoa Agencije kao i Informacija o potpisivanju Memorandumu o razumijevanju između Agencije za investicije Crne Gore i Mađarske Agencije za promociju izvoza (HEPA).

Savjet je jednoglasno podržao novi predlog logoa Agencije i zaključeno je da će isti zbog svoje tipografije, vizuala i boje moći da se koristi u različite svrhe Aencije i da će znatno podstaći kreiranje vizuelnog identiteta same Agencije.

Takođe, članovi Savjeta su se, uvažavajući značaj do sada ostvarene saradnje sa Mađarskom u oblasti investicija i spoljne trgovine, saglasili da će zaključivanje pomenutog Memoranduma doprinijeti daljem unapređenje ekonomske saradnje, naročito na polju investicija.

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27