Održana Radionica ‘Smjernice za identifikaciju JPP projekata’

Agencija za investicije Crne Gore, u saradnji sa SIGMA-om i Ministarstvom finansija Crne Gore, danas je održala Radionicu ‘Smjernice za identifikaciju JPP projekata’, namijenjenu javnim naručiocima/predstavnicima lokalnih samouprava i predstavnicima resornih ministarstava Vlade Crne Gore.

V.d. direktor Agencije za investicije Crne Gore, Goran Strahinja, govorio je o važnosti projekata javno-privatnog partnerstva, kao novog modela investiranja u Crnoj Gori, posebno u dijelu širokog spektra oblasti u okviru kojih se JPP može realizovati.

Istakao je i da je Agencija za investicije posvećena promociji javno-privatnog partnertsva i u tom dijelu nastoji biti usmjerena ne samo ka Vladi i lokalnim samoupravama kao javnim naručiocima, već i ka privatnim partnerima koji mogu biti nosioci inicijative za otpočinjanje realizacije projekta javno-privatnog partnerstva.

Direktorica Direktorata za javne nabavke u Ministarstvu finansija, Jelena Jovetić, kazala je da Ministarstvo ostaje posvećeno primjeni međunarodnih standarda u oblasti JPP i poštovanja okvira Zakona o JPP-u, sa punim usmjerenjem uspostavljanja saradnje privatnog i javnog sektora, u cilju kreiranja nove jake infrastrukture i kvalitetnijih javnih usluga. Svjesni da u narednom periodu fokus ekonomske politike mora biti baziran na kreiranju novih vrijednosti JPP, dokazano je dobar model kombinovanja znanja, vještina i novih finansisjkih mogućnosti, zaključila je Jovetić.

Radionici ‘Smjernice za identifikaciju JPP projekata’ prisustvovali su predstavnici više crnogorskih opština, kao i predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva kapitalnih investicija.