Održani sastanci sa predsjednicima opština Bijelo Polje i Mojkovac i predstavnicima Opštine Kolašin

Održani sastanci sa predsjednicima opština Bijelo Polje i Mojkovac i predstavnicima Opštine Kolašin

Održani sastanci sa predsjednicima opština Bijelo Polje i Mojkovac i predstavnicima Opštine Kolašin

V.d. Direktor Agencije za investicije Mladen Grgić sa saradnicima, održao je sastanke sa  predsjednikom Opstine Bijelo Polje Petrom Smolovićem, predsjednikom Opštine Mojkovac Rankom Mišnićem i predstavnicima opštine Kolašin.

Sagovornici su na sastancima razmijenili mišljenja povodom potencijalnih projekata koji mogu biti realizovani kroz model javno-privatnog partnerstva, te o načinima na koje je moguće prevazići postojeće prepreke sa kojima se opštine suočavaju. 

Na sastancima su predstavljene sve prednosti koje pruža Zakon o javno-privatnom partnerstvu, u kontekstu primjene javno-privatnog partnerstva, kao novog modela investiranja u Crnoj Gori ali i predstavljeni projekti koji će se izvjesno naci u Strateškim planovima opstina. 

Sagovornici su bili saglasni da je potrebno jačati komunikaciju između Agencije i javnih naručilaca, lokalnih samouprava, te je dogovorena dalja saradnja. 

Crna Gora i Francuska posvećene unapređenju investicione saradnje V.d. Direktor Agencije za investicije na radnim sastancima sa predsjednikom Opštine Bar, izvršnim direktorom AD Barska plovidba Zoranom Tajićem i predstavnicima JP Morsko dobro
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27