Platforma eFirma: Jednim klikom do osnivanja novog preduzeća

Platforma eFirma: Jednim klikom do osnivanja novog preduzeća

Platforma eFirma: Jednim klikom do osnivanja novog preduzeća

Platforma eFirma rezultat je saradnje Uprave prihoda i carina, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i UNDP-a.

U Crnoj Gori odnedavno je moguće osnovati novo preduzeće elektronskim putem preko portala eFirma, uz znatno kraće vrijeme potrebno za registraciju, manji broj procedura i dokumenata, jednostavnu digitalnu prijavu i manje troškove.

Iz Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) saopšteno je da je privrednicima ta usluga dostupna 24 sata dnevno, svih sedam dana u sedmici – tokom kojih je putem interneta moguće podnijeti prijavu za registraciju firme – društva s ograničenom odgovornošću (doo), čiji je osnivač rezidentno fizičko lice, a osnivački ulog jedan euro.

Elektronska registracija preduzeća u Crnoj Gori je, kako se navodi, veoma jednostavna i ne zahtijeva posjetu ni jednom šalteru, dok je sama platforma eFirma rezultat saradnje Uprave prihoda i carina, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i UNDP-a, a njen razvoj podržan je kroz projekat podrške stvaranju transparentnije, efikasnije i servisno orijentisane državne uprave, koji finansira Delegacija EU u Crnoj Gori.

Korisnicima su na raspolaganju svi trenutno raspoloživi digitalni certifikati koji su validni u Crnoj Gori, uključujući novu ličnu kartu (eLK). Usluge uključuju i isporuku digitalno potpisanih dokumenata iz evidencije CRPS-a putem mejla, što je jedna od prvih usluga iz tog domena u javnoj upravi u Crnoj Gori.

Primjena savremenih tehnologija u poslovanju i aktivnosti na realizaciji pune elektronske registracije preduzeća, kojom će se unaprijediti elektronsko poslovanje, kao i razmjena dokumenata i podataka u elektronskoj formi, su aktivnosti koje su u fokusu Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Prednost online otvaranja poduzeća nad uobičajenim načinom registracije firme je mogućnost da se svi obavezni koraci naprave elektronskim putem, na jednom mjestu. Na taj način, postupak otvaranja privrednog društva traje tri dana.

Službenici u CRPS-u u roku od tri radna dana donose rješenje po predatoj prijavi, dok se rješenje o registraciji ili odbijanju dostavlja poštom u roku od osam dana od dana donošenja rješenja. Status registracije moguće je pratiti i na pregledu prijava na samom portalu.

Na web stranicama CPRS-a nalaze se detaljna korisnička uputstva za postupak registracije privrednog društva.

Izvor: https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/559069/platforma-efirma-jednim-klikom-do-osnivanja-novog-preduzeca

Učešće na manifestaciji „Dani dijaspore – iseljenika“ “One & Only” Portonovi prolašen za najekskluzivniji rizort u Evropi
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27