Podgorica dobija 10 biznis zona

Podgorica dobija 10 biznis zona

Podgorica dobija 10 biznis zona

Budućim investitorima biće na raspolaganju deset biznis zona u Podgorici, koje se prostiru na površini od 3.328.000 m2, od Tuškog puta do skretanja ka aerodromu Golubovci.

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković je danas, na konferenciji za medije, najavio da će javni poziv za korisnike biznis zona u Podgorici uskoro biti raspisan.

“U pitanju je namjera da iskoristimo jedan golemi potencijal sa kojim Glavni grad raspolaže, odnosno prostor čija je tržišna vrijednost po nekim procjenama gotovo 350 miliona eura. To zemljište je u vlasništvu Glavnog grada, a čine ga parcele koje se prostiru od Tuškog puta do skretanja ka aerodromu Golubovci. Pred nama su bila dva izbora, jedan da sukcesivno prodajemo te parcele, što bi omogućilo redovno funkcionisanje i finansiranje na duži vremenski period,” kazao je Vuković.

On je naglasio kako su nova radna mjesta prioritet, posebno s obzirom na epidemiološku situaciju koja je itekako uticala na finansijsku situaciju u Podgorici, ali i državi.

“Ovo je posebno važno jer su nova radna mjesta uvijek potrebna i već duže vrijeme nedostaju Crnoj Gori, o čemu govori i stopa nezaposlenosti u našoj državi koja je godinama unazad visoka, a uz pandemiju koronavirusa i njene negativne posljedice naša ekonomija je dodatno pogoršana. Ova inicijativa dolazi u najboljem trenutku, iako nijesmo znali šta će se desiti, ali kao da smo to pretpostavili”, saopštio je Vuković.

Očekuje da će ta ponuda predstavljati posebnu motivaciju za sve privrednike da intenziviraju aktivnosti na teritoriji Podgorice.

“Deset biznis zona, veoma vrijednih finansijski, nijesmo htjeli da prodamo, nego da ih stavimo u funkciju zaloga za budući finansijski razvoj, ne samo Podgorice nego i Crne Gore. Po našem uvjerenju ovo je jedan od najvažnijih resursa naše države u cjelini. Sa druge strane Podgorica će dobiti nedostajuće sadržaje, kao što su sajamski centri, izložbeni prostori, kao i bolnicu koja je prijeko potrebna Crnoj Gori i Podgorici, a koja je takođe obuhvaćena planskom dokumentacijom i jedan široki prostor za razvoj novog biznisa i otvaranje novih radnih mjesta, samim tim i unapređenje kvaliteta života”, kazao je Vuković.

Zamjenik gradonačelnika Časlav Vešović izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da je Glavni grad sve bliži stavljanju u funkciju biznis zona u Podgorici.

“U pitanju je vrijedan resurs zahvaljujući kome ćemo, uvjeren sam, podstaći privrednu aktivnost u Podgorici, omogućiti brojne investicije, obezbijediti veće prihode za gradsku i državnu kasu i kvalitetnija radna mjesta“, istakao je Vešović, podsjećajući da je riječ o imovini Glavnog grada koja se nalazi duž najtranzitnijih saobraćajnica u državi.

“To je prostor koji se nalazi na svega nekoliko kilometara od Aerodroma i glavne željezničke stanice u Podgorici, na svega 40-ak kilometara od Luke “Bar”, a uz sve privilegije, odnosno podsticaje koje smo obezbijedili biznis zonama, vjerujemo da ćemo kroz javni poziv omogućiti učešće velikog broja zainteresovanih privrednika. Kroz temeljan i sveobuhvatan pristup, sigurni smo da smo došli do kvalitetnog pravnog okvira koji će sa jedne strane maksimalno štititi interese Glavnog grada, dok će sa druge strane generisati pravila koja neće biti sputavajuća za investitore koji treba da realizujuju investicije i biznis ideje”, ocijenio je Vešović.

Naglasio je kako je Glavni grad u prvom redu vođen zaštitom javnih interesa, kreirao i posebne kriterijume po kojima će se birati partneri, te da kompanije koje nijesu finansijski stabilne neće moći da učestvuju u javnom pozivu, kao ni oni koji redovno ne izmiruju obaveze prema državi ili imaju pravosnažne presude o krivičnom djelu u poslovanju.

“Trudili smo se da pridobijemo kredibilne kompanije i na bazi potreba Glavnog grada smo kreirali kriterijume, a svakako najvažniji kriterijum će biti broj novih radnih mjesta. Od 100 mogućih poena, oni koji zaposle najveći broj radnika dobijaće 35 poena. Drugi kriterijum po važnosti je sama investicija koja će nositi maksimalnih 30 poena, a gradirali smo je tako što na 500.000 eura učesnik dobija jedan poen. Oni koji obezbijede investiciju veću od 15 miliona eura dobijaće maksimalnih 30 poena”, saopštio je Vešović.

Objasnio je i da će oni koji obezbijede najveći obim komunalnog i infrastrukturnog opremanja dobiti 15 poena, a za ulaganja u komunalno opremanje (200.000 eura) investitor će dobiti 1 poen, što znači da svi oni koji izvrše komunalno opremanje u vrijednosti od preko 3 miliona eura će dobiti maksimalnih 15 poena u toj kategoriji.

Vešović je naglasio da je zaštita životne sredine itekako važna za Glavni grad, što potvrđuje i odluka da se 10 poena dodjeljuje onome koji svojom investicijom neće ugroziti životnu sredinu, a svi oni koji budu morali da rade procjene o uticaju na životnu sredinu će dobijati i manji broj poena.

Vešović je istakao da će 10 poena dobijati i oni investitori koji brže od drugih ponude realizacju investicije, ali i pojasnio uslove za investitore koji žele da izvrše kupovinu imovine u okviru biznis zona, naglašavajući da će prioritet imati oni investitori koji žele zakup, ukoliko bi se desilo da za iste parcele postoji ponuda za kupovinu ili prodaju, kako bi na taj način dugoročno očuvali imovinu Glavnog grada.

Menadžer Glavnog grada Marjan Junčaj je saopštio da su u inicijalnoj fazi realizacije ovog projekta korištene najbolje uporedne prakse i iskustva gradova u regionu, sa posebnim akcetom na tzv. kompetitivne i komparativne prednosti.

“Prepoznali smo ključne elemente koje mora da sadrži biznis zona kako bi uspjeli da privučemo određenu ciljnu grupu investitora i sa zadovoljstvom mogu reći da se takav naš koncept pokazao veoma efikasnim, jer smo za kratko vrijeme dobili preko 30 pisama o namjerama i raduje me što će u bliskoj budućnosti oni biti u prilici da svoje biznis ideje pretoče u djela”, naglasio je menadžer Glavnog grada, izražavajući uvjerenje da je i državna i lokalna administracija spremna, da uprkos aktuelnoj pandemiji koronavirusa, ovom izazovu odgovori na najbolji način.

Izvor: RTCG

Nomad Capitalist prepoznao Tivat kao jedan od najboljih gradova za digitalne nomade u Evropi National Geographic uključuje Crnu Goru u "najbolje na svijetu 2021. godine"
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27