Potpisan Memorandum o razumijevanju između Agencije za investicije Crne Gore i Mađarske Agencije za promociju izvoza (HEPA)

Potpisan Memorandum o razumijevanju između Agencije za investicije Crne Gore i Mađarske Agencije za promociju izvoza (HEPA)

Potpisan Memorandum o razumijevanju između Agencije za investicije Crne Gore i Mađarske Agencije za promociju izvoza (HEPA)

Direktor Aencije za investicije Crne Gore, Dejan Medojević, potpisao je danas u Podgorici Memoranduma o razumijevanju između Agencije za investicije Crne Gore i Mađarske Agencije za promociju izvoza (HEPA).

Memorandum o razumijevanju definiše osnovne oblasti saradnje kao što su: promocija unapređenja i diverzifikacije međusobne trgovinske i investicione saradnje u oblastima od značaja za ekonomski i socijalni razvoj, pružanje pomoći u ostvarivanju međusobnih institucionalnih ciljeva u mjeri koja je obostrano prihvatljiva i izvodljiva, razmjena informacija i dokumentacije koje mogu biti ključne za dalji razvoj odnosa između dvije strane. Takođe, Memorandum će biti osnova buduće saradnje dvije strane na programu “Investiciona šema za Zapadni Balkan” koji je Vlada Mađarske pokrenula, a koji je namijenjen unapređenju ekonomskog razvoja i pripremi zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u EU kroz jačanje prisustva mađarskih kompanija. Kroz navedeni program, mađarske kompanije koje planiraju da investiraju u Crnu Goru, mogu kod Vlade Mađarske ostvariti pravo na subvenciju u iznosu do 50% investicije.

Uvažavajući značaj do sada ostvarene saradnje sa Mađarskom u oblasti investicija i spoljne trgovine, zaključivanjem ovog Memoranduma doprinijeće se njenom daljem unapređenju.

Zbog tekuće situacije sa COVID-19 pandemijom u svijetu Memorandum je potpisan razmijenom potpisa putem diplomatske pošte.