Potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za investicije Crne Gore i Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori

Potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za investicije Crne Gore i Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori

Potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za investicije Crne Gore i Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori

Direktor Agencije za investicije Crne Gore, Dejan Medojević i predsjednik Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori, Kristof  Šoen, potpisali su danas Memorandum o saradnji između Agencije za investicije Crne Gore i Savjeta stranih investitora Crne Gore.

Memorandumom o saradnji se definišu osnovne oblasti saradnje kao što su obostrana podrška i pomoć u cilju postizanja kvaliteta javno – privatnog dijaloga, zajednički rad na kreiranju pretpostavki za unapređenje investicionog ambijenta stvarajući svrsihodno pravno okruženje, zajedničko djelovanje u cilju podsticanja direktnih investicija kroz razne oblike saradnje, kao i zajednički rad na prevazilaženju izazova sa kojima se strani investitori mogu suočiti.

Direktor Agencije za investicije je istakao da će se saradnja sa Savjetom stranih investitora zasnivati na principima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti i međusobnog informisanja. Naglasio je i značaj koji je do sada ostvaren kroz doprinos koji Savjet stranih investitora pruža kroz rad Savjetu za konkurentnost, a u kojem učestvuje i Agencija za investicije, istakavši da će zaključivanje ovog Memoranduma doprinijeti daljoj saradnji kroz koju će se unaprijediti investiciona klima i razvoj biznisa u Crnoj Gori, kao i da će se proširiti komunikacija sa kompanijama sa kojima članice Savjeta sarađuju, a koje su izrazile želju da posluju u Crnoj Gori. Direktor Agencije za investicije istakao je zadovoljstvo ohrabrujućim dugoročnim planom kompanija članica Savjeta da investiraju približno 1,5 milijardi eura u Crnu Goru u  periodu od 2020-2022. godine. Najveće investicije očekuju se u sektorima turizma, energetike, elektronskih komunikacija, trgovine, osiguranja i pomorstva.

Predsjednik Savjeta stranih investitora potvrdio je da su i pored cjelokupne ekonomske situacije usljed pandemije virusa COVID-19 kompanije članice Savjeta nastavile da investiraju, otvaraju radna mjesta i redovno izmiruju sve obaveze, što će i nastaviti u budućem periodu kako bi doprinijele ekonomskom oporavku Crne Gore. Takođe, istakao je i da postoji širok prostor za dodatno jačanje saradnje sa Agencijom za investicije kroz održavanje redovnih sastanaka kako na visokom nivou tako i na operativnom nivou sa posebnim fokusom na aktivnosti koje su usmjerene za poboljšanje cjelokupnog poslovnog ambijenta u Crnoj Gori,

Memorandum je potpisan u prostorijama Agencije za investicije Crne Gore uz poštovanje svih epidemioloških mjera.

Implementacija mjere „podrška novom zapošljavanju“ Glavni grad raspisao javni konkurs za izbor korisnika biznis zona