Predsjednik Vlade Crne Gore, Milojko Spajić, na nadašnjem premijerskom satu u Skupštini Crne Gore, posebno naglasio značaj javno-privatnog partnerstva

Predsjednik Vlade Crne Gore, Milojko_Spajić, na današnjem premijerskom satu u Skupštini Crne Gore, posebno naglasio značaj javno-privatnog partnerstva.

Vlada preduzima aktivnosti u dijelu kreiranja prostora za nove investicione forme, koje kombinuju autoritet javnih institucija i ekspertizu privatnog sektora ostvarive kroz javno privatno partnerstvo, koje ima veliki potencijal posebno u oblastima atraktivnim za privatni kapital.

„Posvećeni smo i strateškom partnerstvu, gdje uspostavljamo nove modele za realizaciju investicija, kroz novi pristup koji uvažava investitora, pružajući mu olakšan pristup državnim institucijama, koji administrativne forme svodi na minimum“, kazao je Spajić.