Predstavnicima Britanske ambasade prezentovani investicioni potencijali Crne Gore

Predstavnicima Britanske ambasade prezentovani investicioni potencijali Crne Gore

Predstavnicima Britanske ambasade prezentovani investicioni potencijali Crne Gore

VD direktora Agencije za investicije Crne Gore, gospodin Mladen Grgić sastao se danas sa  direktorom za trgovinu i investicije Odjeljenja za međunarodnu trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva gospodinom Nikolom Stojanovskim i zamjenikom ambasadorke gospodinom Stivom Erikom.

U uvodnom dijelu sastanka predstavnici Agencije su predstavili nadležnosti i poslove Agencije i istakli da je Agencija prva tačka susreta za strane investitore u Crnoj Gori kao i katalizator novih poslovnih prilika. Takođe, predstavnici Agencije su kroz prezentaciju na temu: „Investicioni potencijali i programi u Crnoj Gori“ prezentovali sve ključne razloge koji našu državu čine atraktivnom destinacijom za investiranje. Naročito su istaknuti strateški sektori u našoj državi, prednost legislative koja je naklonjena investitorima, povoljni poreski sistem kao i neki od potencijalnih projekata za buduća ulaganja.

Predstavnici Britanske ambasade pozdravli su rad Agencije u oblasti promovisanja prilika za poslovne linkove između Crne Gore i UK-a. Takođe su saznali više o podršci koju Agencija pruža investitorima u Crnoj Gori. Obje strane su primijetile da je njihov cilj da se ta saradnja još više intezivira u pogledu investicija, sa fokusom na sektore energetike, drvoprerade i informacione tehnologije. Raduju se bliskoj saradnji u tom domenu.

Zaključeno je da su odnosi Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva sa više od 140 godina diplomatskih odnosa praćeni sadržajnom i intezivnom saradnjom te i da su to neophodni elementi za nastavak uspješne i buduće saradnje.

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Plužine o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Danilovgrad
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27