Priključenje objekta na elektro mrežu

# Dokumentacija koju je potrebno priloziti
1. Predati zahtjev za priključenje na elektro mrežu (original) Preuzmi PDF
2. Ličnu kartu u slučaju da se radi o fizičkom licu ili rješenje o registraciji firme u slučaju da se radi o pravnom licu
3. Kad je slučaj da se objekat u izgradnji priključuje na elektro mrežu tada se pradaju
Urbanističko tehnički uslovi (2 originala)
Revidovan glavni projekat (original)
4. Potpisivanje ugovora za priključak na elektro mrežu

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27