Pristup tržištu

Kao logistička baza, Crna Gora je savršena tačka na mapi za kompanije koje svoje proizvode izvoze na tržište EU, Jugoistočne Evrope kao i Bliskog Istoka. Mogućnost transporta kopnenim, vazdušnim i pomorskim putem garantuje jedinstven pristup tržištima i dostavu svih proizvoda na vrijeme.

“Kupci iz Velike Britanije naše proizvode koje proizvodimo u Crnoj Gori dobijaju tačno na vrijeme.” Mr. Kiminori Shigemitsu, predsjednik Daido Metal-a, japanske kompanije koja posluje u Crnoj Gori u sektoru automobilske industrije

Crna Gora je potpisnica 6 multilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini: Central European Free Trade Agreement (CEFTA), European Free Trade Association (EFTA), iUgovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Ugovor o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, Ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom, kao i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.

Ovi ugovori omogućavaju crnogorskim izvoznicima pristup tržištima od gotovo milijardu potrošača

Statistički pregled stranih direktnih investicija

Ukupan priliv direktnih stranih investicija u Crnu Goru od obnove nezavisnosti 2006. godine do 31.12.2023. godine iznosio je 13,8 milijardi €, prema podacima iz Centralne banke Crne Gore.

Ukupan priliv SDI od 2019. do 2023. godine iznosio je 4,38 milijardi €. Od tog iznosa 859,9 miliona evra uloženo je u domaća preduzeća i banke, 1,7 milijardi priliva registrovano je u vidu međukompanijskog duga, 1,48 milijardi je uloženo u sektor nekretnina, a 296,9 miliona u ostalo.

U ovom petogodišnjem periodu najviše investicija je bilo iz sledećih zemalja:

Priliv SDI 2019-2023 po državama u procentima

Ukupan priliv SDI u Crnoj Gori od obnove nezavisnosti do kraja 2023. godine

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.