Pristup tržištu

Kao logistička baza, Crna Gora je savršena tačka na mapi za kompanije koje svoje proizvode izvoze na tržište EU, Jugoistočne Evrope kao i Bliskog Istoka. Mogućnost transporta kopnenim, vazdušnim i pomorskim putem garantuje jedinstven pristup tržištima i dostavu svih proizvoda na vrijeme.

“Kupci iz Velike Britanije naše proizvode koje proizvodimo u Crnoj Gori dobijaju tačno na vrijeme.” Mr. Kiminori Shigemitsu, predsjednik Daido Metal-a, japanske kompanije koja posluje u Crnoj Gori u sektoru automobilske industrije

Crna Gora je potpisnica 6 multilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini: Central European Free Trade Agreement (CEFTA), European Free Trade Association (EFTA), iUgovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Ugovor o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, Ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom, kao i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.

Ovi ugovori omogućavaju crnogorskim izvoznicima pristup tržištima od gotovo milijardu potrošača

Statistički pregled stranih direktnih investicija 2010-2020

Ukupan priliv direktnih stranih investicija u Crnoj Gori od obnove nezavisnosti 2006. godine zaključno sa 31.12.2020. godine iznosio je 10,9 milijardi eura, prema podacima Centralne banke Crne Gore. Od tog iznosa, 4 milijarde su investirane u domaća preduzeća i banke, 3,2 milijarde priliva je registrovano u formi interkompanijskog duga, 3,2 milijardi investirano je u sektor nekretnina, a 467 miliona u ostalo. Ukupan priliv SDI u 2020. godini iznosio je 663 miliona eura. U posljednjih deset godina, od 2010. do 2020. najviše je investirano iz sljedećih država:

Ruska Federacija - 1 milijarda
0%
Švajcarska - 476 miliona
0%
Srbija - 419 miliona
0%
Austrija - 417,9 miliona
0%
Italija - 414,8 miliona
0%
Holandija - 380,4 miliona
0%
UAE - 324,8 miliona
0%
Slovenija - 288,5 miliona
0%
Norveška - 241,2 miliona
0%
Mađarska - 236,4 miliona
0%
Turska - 231,2 miliona
0%
Njemačka- 227,9 miliona
0%
Druge države - 2,3 milijarde
0%

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27