Programi za unaprijeđenje konkurentnosti

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu je predviđeno sprovođenje ukupno 17 programskih linija, i to jedanaest Programskih linija finansijske podrške:

# Naziv programske linije Link
1. Programska linija za unapređenje inovativnosti Eksterni LINK
2. Programska linija za uvođenje međunarodnih standarda Eksterni LINK
3. Programska linija za modernizaciju prerađivačke industrije Eksterni LINK
4. Programska linija za razvoj klastera Eksterni LINK
5. Programska linija za podsticaj direktnih investicija Eksterni LINK
6. Programska linija za podsticaj proizvodnih procesa Eksterni LINK
7. Programska linija za razvoj zanatstva Eksterni LINK
8. Programska linija za podršku digitalizaciji Eksterni LINK
9. Programska linija za podršku internacionalizaciji Eksterni LINK
10. Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije Eksterni LINK
11. Programska linija za podršku malih ulaganja preduzetnika Eksterni LINK

dvije Programske linije nefinansijske podrške:

# Naziv programske linije Link
12. Programska linija za pružanje mentoring usluga Eksterni LINK
13. Programska linija za razvoj preduzetništva Eksterni LINK

kao i četiri programske linije, koje će se uporedo promovisati i sprovoditi:

# Naziv programske linije Link
14. Uredba o biznis zonama Eksterni LINK
15. Zakon o slobodnim zonama Eksterni LINK
16. Promocija povećanja konkurentske sposobnosti proizvoda i usluga Eksterni LINK
17. Evropska mreža preduzetništva Eksterni LINK

Brošuru sa detaljnim informacijama o programskim linijama za unapređenje konkurentnosti privrede možete preuzeti u PDF formatu na crnogorskom i engleskom jeziku.

Dokument koji pruža osnovne informacije o svim vidovima finansijske i nefinansijske podrške koji su na raspolaganju privrednicima u Crnoj Gori sa državnog i lokalnog nivoa, podršci koju nude poslovne banke, poslovna udruženja, kao i međunarodne organizacije u Crnoj Gori možete preuzeti ovdje.

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27