Investicioni projekti u Glavnom gradu Podgorici

Glavni grad godinama izdvaja značajna sredstva za izgradnju saobraćajnica, mostova, deponija, izgradnju vodovodne i fekalne kanalizacije, sportskih objekata, odnosno za investicije koje su postale neophodne za poboljšanje uslova života i rada u gradu. Izradom Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica 2020-2025 struktuirana je jasna hijerarhija razvojnih ciljeva. To su opšti cilj, specifični strateški ciljevi i prioriteti. Dokumentom su definisana 3 specifična strateška cilja sa svojim prioritetima, a to su: Dalji razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti, jačanje konkurentnosti privrede i unapređenje biznis ambijenta kao i razvoj turizma i zaštita životne sredine.

Podgorica je grad rijeka, grad jezera, ravnica i planinskih vrhova, grad ćiste vode i zdrave hrane, grad kulture, sporta i univerziteta. Podgorica je grad dobrih domaćina i velikih poslovnih prilika. Priča o ljepoti koju Vam želimo ispričati.

PREZENTACIJA INVESTICIONIH POTENCIJALA PODGORICE

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.