Radni sastanak sa predstavnicima Investiciono preduzetničkog centra Tehnopolis Nikšić o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Radni sastanak sa predstavnicima Investiciono preduzetničkog centra Tehnopolis Nikšić o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Radni sastanak sa predstavnicima Investiciono preduzetničkog centra Tehnopolis Nikšić o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Predstavnici Agencije za investicije Crne Gore Željko Vidaković, zamjenik direktora i Aleksandra Golubović, načelnica Odsjeka za promociju projekata javno-privatnog partnerstva i vođenje registra održali su 25. januara t.g. radni sastanak u Nikšiću sa predstavnicima Investiciono predzuetničkog centra Tehnopolis Nikšić, odnosno sa g-dinom Ratkom Batkovićem, izvršnim direktorom, g-đom Vanjom Zorić-Šundić, pomoćnicom direktora, g-dinom Đorđijem Brkuljanom, menadžerom za upravljanje programskim aktivnostima i razvoj preduzetništva i g-đom Marinom Babić, savjetnicom za pravne i opšte poslove.

Na predmetnom sastanku predstvanici Agencije su predstavili nadležnosti koje proizilaze iz Zakona o javno-privatnom partnersvu, kao i pružili pojašnjenje na sva otvorena pitanja od strane predstavnika IPC Tehnopolis i razmijenili iskustvo o mogućnosti primjene modela javno-privatnog partnerstva.

Takođe, predstavnici Agencije su im ukratko izložili set koraka koji se primjenjuju prilikom primjene modela ugovornog odnosa putem javno-privatnog partnerstva.

Nakon završenog sastanka upoznali su se sa infrastrukturnim kapacitetima IPC Tehnopolis, odnosno obišli sve prostorije uključujući i Biotehnološku laboratoriju – Biolab Tehnopolis, DATA centar IPC Tehnopolis, Tech Lab Tehnopolis – Laboratoriju za industrijski dizajn.