Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Danilovgrad

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Danilovgrad

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Danilovgrad

V.d. Direktor Agencije za investicije Mladen Grgić sa saradnicima, održao je sastanak sa  predsjednicom Opstine Danilograd i predstavnicima Opštine.

Sagovornici su na sastanku razmijenili mišljenja povodom potencijalnih projekata koji mogu biti realizovani kroz model javno-privatnog partnerstva, te o načinima na koje je moguće prevazići postojeće prepreke sa kojima se opštine suočavaju. 

Na sastanku su predstavljene sve prednosti koje pruža Zakon o javno-privatnom partnerstvu, u kontekstu primjene javno-privatnog partnerstva, kao novog modela investiranja u Crnoj Gori, ali i predstavljeni projekti koji će se izvjesno naći u Strateškim planovima opština. 

Sagovornici su bili saglasni da je potrebno jačati komunikaciju između Agencije i javnih naručilaca, lokalnih samouprava, te je dogovorena dalja saradnja.

Predstavnicima Britanske ambasade prezentovani investicioni potencijali Crne Gore GLAVNI GRAD PODGORICA PODSTIČE RAZVOJ POLJOPRIVREDE
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27