Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Golubovci o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Golubovci o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Golubovci o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Dana 01. novembra 2021. godine v.d. direktora Agencije za investicije Crne Gore, Mladen Grgić sa svojim saradnicima je održao radni sastanak sa predsjednicom Opštine Golubovci, Tanjom Stajović i njenim saradnicima.

Sastanak je održan u cilju jačanja saradnje Agencije za investicije Crne Gore sa javnim naručiocima i drugim nadležnim organima na poslovima promocije javno-privatnog partnerstva, radi podizanja administrativnog kapaciteta javnih tijela – naručioca projekata.

Predstavnici Agencije su predstavili nadležnosti koje proizilaze iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu i pružili pojašnjenja na sva otvorena pitanja od strane predstavnika Opštine i sa njima razmijenili iskustvo o mogućnosti primjene modela javno-privatnog partnerstva.

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Nikšić o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu Predstavnici Agencije za investicije u posjeti Upravi za saradnju sa dijasporom-iseljenicima
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27