Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Nikšić o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Nikšić o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Nikšić o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Dana 4. Novembra 2021. godine v.d. direktora Agencije za investicije Crne Gore, Mladen Grgić sa svojim saradnicima je održao radni sastanak sa predsjednikom Opštine Nikšić, Markom Kovačevićem i njegovim saradnicima.

Sastanak je održan u cilju jačanja saradnje Agencije za investicije Crne Gore sa javnim naručiocima i drugim nadležnim organima na poslovima promocije javno-privatnog partnerstva, kao i radi podizanja administrativnog kapaciteta javnih tijela – naručioca projekata.

Predstavnici Agencije su predstavili nadležnosti koje proizilaze iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu, pružili pojašnjenja na sve upite od strane predstavnika Opštine i sa njima podijelili pozitivne primjere na koji način se institut javno-privatnog partnerstva može uspješno primjenjivati na buduće projekte Opštine.

V.d. Direktor Agencije za investicije na radnim sastancima sa predsjednikom Opštine Bar, izvršnim direktorom AD Barska plovidba Zoranom Tajićem i predstavnicima JP Morsko dobro Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Golubovci o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27