Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Pljevlja

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Pljevlja

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Pljevlja

V.d. Direktor Agencije za investicije Mladen Grgić sa saradnicima, održao je sastanak sa  predsjednikom Opštine Pljevlja Igorom Golubovićem.

Sagovornici su na sastanku razmijenili mišljenja povodom potencijalnih projekata koji mogu biti realizovani kroz model javno-privatnog partnerstva, te o načinima na koje je moguće prevazići postojeće prepreke sa kojima se opština suočava. 

Na sastanku su predstavljene sve prednosti koje pruža Zakon o javno-privatnom partnerstvu, u kontekstu primjene javno-privatnog partnerstva, kao novog modela investiranja u Crnoj Gori.

Sagovornici su bili saglasni da je potrebno jačati komunikaciju između Agencije i javnih naručilaca, lokalnih samouprava, te je dogovorena dalja saradnja. 

Predstavnici Agencije su predočili najčešće zahtjeve i interesovanja stranih investitora kada su u pitanju investicije na sjeveru. Akcenat je stavljen na lociranje biznis zona i objekata na istim. Uspostaviće se direktna saradnja i na taj način investitoru će se pružati konkretnije informacije i to u sto kraćem roku.

Agencija za investicije Crne Gore objavila diskontnu stopu Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Plužine o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27