Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Plužine o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Plužine o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Plužine o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Dana 03. decembra 2021. godine v.d. direktora Agencije za investicije Crne Gore, Mladen Grgić, sa svojim saradnicima je održao radni sastanak sa predsjednikom Opštine Plužine Mijuškom Bajagić i njegovim saradnicima.

Sastanak je održan u cilju jačanja saradnje Agencije za investicije Crne Gore sa javnim naručiocima i drugim nadležnim organima na poslovima promocije javno-privatnog partnerstva, radi podizanja administrativnog kapaciteta javnih tijela – naručioca projekata.

Predstavnici Agencije su predstavili nadležnosti koje proizilaze iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu, kao i pružili pojašnjenje na sva otvorena pitanja od strane predstavnika Opštine i sa njima razmijenili iskustvo o mogućnosti primjene modela javno-privatnog partnerstva.

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Pljevlja Predstavnicima Britanske ambasade prezentovani investicioni potencijali Crne Gore
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27