Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Ulcinj o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Ulcinj o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Ulcinj o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Direktor Agencije za investicije Crne Gore Dejan Medojević sa svojim saradnikom održao je, 16. juna 2021. godine, radni sastanak sa predsjednikom Opštine Ulcinj Aleksandrom Dabovićem i njegovim saradnicima.

Sastanak je održan u cilju jačanja saradnje Agencije za investicije Crne Gore sa javnim naručiocima i drugim nadležnim organima na poslovima promocije javno-privatnog partnerstva, radi podizanja administrativnog kapaciteta javnih tijela – naručioca projekata.

Na sastanku predstavnici Agencije predstavili su nadležnosti koje proizilaze iz Zakona o javno-privatnom partnersvu, kao i pružili pojašnjenje na sva otvorena pitanja od strane predstavnika Opštine i sa njima razmijenili iskustvo o mogućnosti primjene modela javno-privatnog partnerstva.

Pojednostavljenje procesa registracije preduzeća u Crnoj Gori Agencija za investicije prezentovala investicione potencijale i programe Crne Gore Ambasadi Ujedinjenih Arapskih Emirata
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27