Radni sastanci sa predsjednicima i saradnicima opština Šavnik i Žabljak

Radni sastanci sa predsjednicima i saradnicima opština Šavnik i Žabljak

Radni sastanci sa predsjednicima i saradnicima opština Šavnik i Žabljak

V.d. Direktor Agencije za investicije Mladen Grgić sa saradnicima, održao je sastanke sa predsjednikom Opstine Šavnik Jugoslavom Jakićem i predsjednikom Opštine Žabljak Veselinom Vukićevićem.

Sagovornici su na sastancima razmijenili mišljenja povodom potencijalnih projekata koji mogu biti realizovani kroz model javno-privatnog partnerstva, te predstavljene sve prednosti koje pruža Zakon o javno-privatnom partnerstvu, u kontekstu primjene javno-privatnog partnerstva, kao novog modela investiranja u Crnoj Gori.

Sagovornici su bili saglasni da je potrebno jačati komunikaciju između Agencije i javnih naručilaca, lokalnih samouprava, te dogovorena dalja saradnja. 

Radni sastanci sa predstavnicima opština Herceg Novi, Kotor i Tivat o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu Crna Gora i Francuska posvećene unapređenju investicione saradnje
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27