Radni sastanci sa predstavnicima opština Herceg Novi, Kotor i Tivat o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Radni sastanci sa predstavnicima opština Herceg Novi, Kotor i Tivat o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Radni sastanci sa predstavnicima opština Herceg Novi, Kotor i Tivat o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

V.d. direktor Agencije za investicije Mladen Grgić sa saradnicima održao je, 24. novembra 2021. godine, radne sastanake sa predstavnicima opština Herceg Novi, Kotor i Tivat.

Sastanak je održan u cilju jačanja saradnje Agencije za investicije Crne Gore sa javnim naručiocima i drugim nadležnim organima na poslovima promocije javno-privatnog partnerstva, radi podizanja administrativnog kapaciteta javnih tijela – naručioca projekata.

Na sastanku su predstavnici Agencije predstavili nadležnosti koje proizilaze iz Zakona o javno-privatnom partnersvu, kao i pružili pojašnjenje na sve upite od strane predstavnika opština i sa njima razmijenili iskustvo o mogućnosti primjene modela javno-privatnog partnerstva.

GLAVNI GRAD PODGORICA PODSTIČE RAZVOJ POLJOPRIVREDE Radni sastanci sa predsjednicima i saradnicima opština Šavnik i Žabljak
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27