Registar podsticajnih mjera za investicije za 2022. godinu 

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u saradnji sa Grupom Svjetske banke i državnim institucijama (ministarstvima, UPCCG, MIA, Privrednom Komorom, Eko-Fondom i dr.) završilo ažuriranje Registra podsticajnih mjera za investicije sa sveobuhvatnim pregledom dostupnih finansijskih i nefinansijskih programa podrške od strane Vlade Crne Gore, namijenjenih domaćim i stranim investitorima, privatnom sektoru u vidu podsticajnih mjera za investicije za 2022. godinu.

Svrha kreiranja Registra podsticajnih mjera za investicije prepoznata je Akcionim planom Regionalne agende za reforme u oblasti investicija (RIRA) koja se sprovodi u okviru višegodišnjeg Akcionog plana za Regionalni ekonomski prostor na Zapadnom Balkanu (MAP REA). Cilj Regionalne agende reformi u oblasti investicija je unapređenje atraktivnosti regiona Zapadnog Balkana za strane, ali i za regionalne investitore, čime bi se omogućio veći priliv investicija i ostvario veći stepen preduzetničke djelatnosti, trgovine, kao i otvaranje novih radnih mjesta.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma završilo je ažuriranje Registra podsticajnih mjera za investicije za 2022. godinu, koji sadrži 51 podsticajnu mjeru. Ovi investicioni podsticaji targetiraju različite oblasti privredne djelatnosti, od finansijskih i nefinansijskih do fiskalnih podsticaja. Tu spadaju i poreski i carinski podsticaji, akcizni podsticaji i naknade, podsticaji u poljoprivredi, nauci, turizmu i uslugama, građevinarstvu, održivom i ekonomskom razvoju, kao i podsticaji za obnovljivu i hibridnu energiju.

Sa namjerom da se obezbijede dugoročni benefiti korišćenja podataka dostupnih u registru, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore će planski i u koordinaciji sa resornim ministarstvima, javnim institucijama i Grupom Svjetske banke vršiti redovno ažuriranje registra kako bi potencijalni investitori, zainteresovane strane i javnost imali tačne i kompletne informacije o Registru u realnom vremenu, čime bi se dodatno podstakla investiciona aktivnost u Crnoj Gori.

Registar investicionih podsticajnih mjera u Crnoj Gori

Registar investicionih podsticajnih mjera u Crnoj Gori prezentacija


 

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27