Registar podsticajnih mjera za investicije za 2021. godinu 

Ministarstvo ekonomskog razvoja je u saradnji sa Grupom Svjetske banke i državnim institucijama (ministarstvima, UPCCG, MIA) završilo ažuriranje Registra podsticajnih mjera za investicije sa sveobuhvatnim pregledom dostupnih finansijskih i nefinansijskih programa podrške od strane Vlade Crne Gore namijenjenih privatnom sektoru, podsticajnih mjera za investicije, kao i domaće i strane investitore za 2021. godinu.

Svrha kreiranja Registra podsticajnih mjera za investicije prepoznata je Akcionim planom Regionalne agende za reforme u oblasti investicija (RIRA) koja se sprovodi u okviru višegodišnjeg Akcionog plana za Regionalni ekonomski prostor na Zapadnom Balkanu (MAP REA). Cilj Regionalne agende reformi u oblasti investicija je unapređenje atraktivnosti regiona Zapadnog Balkana za strane, ali i za regionalne investitore, čime bi se omogućio veći priliv investicija i ostvario veći stepen preduzetničke djelatnosti, trgovine, kao i otvaranje novih radnih mjesta.

Registar sadrži podatke o 40 podsticajnih mjera koje su domaćim i stranim investitorima dostupne kroz različite programe podrške namijenjene privatnom sektoru, a koje kreiraju i sprovode nadležna ministarstva. Registar podsticajnih mjera za investicije kreiran je sa ciljem da pruži sveobuhvatnu informaciju o sadržaju, obuhvatu, namjeni, karakteristikama i benefitima podsticajnih mjera, kao i podatke o uslovima, normativi, pravilima i procedurama koje se sprovode u cilju ostvarivanja investicionih podsticaja.

Sa namjerom da se obezbijede dugoročni benefiti korišćenja podataka dostupnih u registru, Ministarstvo ekonomskog razvoja će u koordinaciji sa resornim ministarstvima vršiti redovno ažuriranje registra kako bi potencijalni investitori imali tačne i kompletne informacije u realnom vremenu, čime bi se dodatno podstakla investiciona aktivnost u Crnoj Gori.

Registar investicionih podsticajnih mjera u Crnoj Gori

Registar investicionih podsticajnih mjera u Crnoj Gori prezentacija

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27