Registracija zapslenog lica- Crnogorski državljanin

Nadležna institucija za prijavu radnika je područna jedinica Poreske uprave

# Dokumentacija koju je potrebno priloziti
1. Ugovor o radu (original) Download PDF
2. Kopija lične karte
3. JPR Obrazac (2 originala) Download PDF
4. Dodatak B(2 originala) Download PDF
5. Kopija radne knjižice
Potvrda o prijavi radnika se moze podici u zakonskom roku ne dužem od 5 dana.

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.