Sastanak sa šefom Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori

Sastanak sa šefom Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori

Sastanak sa šefom Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori

V.d. direktora Agencije za investicije Crne Gore gospodin Mladen Grgić, sastao se danas sa šefom Kancelarije Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori gospodinom Ramonom Zakariom.

Na sastanku su predstavljene nadležnosti i poslovi Agencije, sa posebnim osvrtom na sektor investicija i sektor javno-privatnog partnerstva, te istaknuta uloga Agencije kao prve tačke susreta za strane investitore u Crnoj Gori.

Sagovornici su na sastanku razmijenili mišljenja povodom potencijalnih projekata koji mogu biti realizovani kroz model javno-privatnog partnerstva, te predstavljene sve prednosti koje pruža Zakon o javno-privatnom partnerstvu, u kontekstu njegove primjene, kao novog modela investiranja u Crnoj Gori.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja i u pogledu pružanja eventualne tehničke podrške Agenciji koja bi pomogla jačanje njenih kapaciteta, te dogovorena dalja saradnja između Agencije i Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori.

Radni sastanci sa predsjednicima opština Gusinje i Plav Učešće predstavnika Agencije za investicije  na EXPO 2022 u sklopu “Nacionalni dani Crne Gore”
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27