Sastanak v.d. direktora Snežane Đurović sa rukovodstvom Opštine Berane

V.d. direktora Agencije za investicije Crne Gore, Snežana Đurović, sastala se danas sa rukovodstvom Opštine Berane.

Tokom sastanka, razmijenjena su mišljenja u vezi sa valorizacijom potencijala Opštine Berane, posebno, kroz model javno-privatno partnerstva.

Sa osvrtom na tekuće projekte, sagovornici su posebnu pažnju posvetili pitanju Aero parka Berane, ali i potencijalnim projektima koji mogu biti realizovani kroz model javno-privatnog partnerstva.

Tokom radne posjete, v.d. direktora Snežana Đurović obišla je dvije lokacije – Aero-park kao i biznis zonu Berane.

Na sastanku je istaknuta spremnost za nastavkom saradanje kroz konkretne aktivnosti Agencije za investicije i Opštine Berane, a sve sa namjerom identifikovanja i implemetacije projekata kroz nove modele investiranja u Crnoj Gori.