Ugovor o koncesiji za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen

Ugovor o koncesiji za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen, zaključen je 15.12.2021. godine, između Vlade Crne Gore i konzorcijuma „Novi Volvox“ d.o.o. i „Leitner“ AG/SpA iz Italije. Žičara je otvorena za komercijalnu vožnju 14. avgusta 2023. godine i izgrađena je za nešto više od godinu dana od postavljanja kamena temeljca u julu 2022. godine.

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje turističkog razvoja u jugozapadnom dijelu Crne Gore i privlačenje turista sa obalnih područja koji trenutno ne posjećuju Nacionalni Park Lovćen. Projekat je već dokazao da ima značajne pozitivne ekonomske efekte zbog visokih ekonomskih multiplikatora povezanih sa projektom, prije svega kroz dodatni rast u turizmu i ekonomskoj aktivnosti. Takođe, došlo je do razvoja novih komercijalnih aktivnosti i povećanih mogućnosti zapošljavanja za lokalno stanovništvo.

Trasa Žičare polazi od Duba, koji se nalazi na teritoriji opštine Kotor i vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen, na 1.348m nadmorske visine. Projektovani kapacitet je 48 gondola na nivou od 1.200 putnika po satu, dok je vrijeme putovanja od stanice Dub do stanice Kuk nepunih 11 minuta.

Kompletna izgradnja, nabavka i ugradnja opreme nove gondole “Kotor-Lovćen” dionica Dub-Kuk definisana je Prostornim planom posebne namjene “Nacionalni Park Lovćen” i realizovana u skladu sa odredbama Koncesionog ugovora.

Instalacija nove gondole Dub – Kuk se sastoji od sledećih objekata i to:

 • donja stanica sa platoom za prilaz putnika – Dub, povratna stanica,
 • gornja stanica na vrhu sa platoom za prilaz putnika – Kuk, glavna pogonska stanica,
 • objekat na polaznoj stanici sa komandno-kontrolnom sobom i pratećim sadržajima – Dub,
 • objekat na izlaznoj stanici sa komandno-kontrolnom sobom i pratećim sadržajima – Kuk,
 • garaža za gondole koja se nalazi na lokaciji polazne stanice Dub.

Stanica Dub je izgrađena na dva nivoa, dok stanica Kuk ima jedan nivo sa sljedećim sadržajima:

 • Crnogorsko selo
  Otpočela je rekonstrukcija postojećih kućišta na lokalitetu koji se nalazi u blizini koncesionog područja i pretvaranje postojećih kućišta u atrakcije koje će biti zanimljive posjetiocima Žičare – Crnogorski muzej, tradicionalno imanje, restoran i slično.
 • Alpine Coaster – Bob
 • U rad je pušten i Bob na šinama.
 • Rentiranje bicikala
 • Žičara je ponudila i usluge rentiranja i servisa bicikala koji su namijeni posjetiocima Žičare i ostalim zainteresovanim klijentima.
 • Amfiteatar
 • Posjetiocima Žičare je omogućeno i praćenje raznih događaja na amfiteatru na otvorenom sa prelijepim pogledom na Bokokotorski zaliv.
 • Prodaja svježe cijeđenih sokova
 • Posjetioci Žičare u ponudi imaju i mogućnost kupovine prirodnih sokova od svježeg voća i povrća.
 • Pješačke staze
  U koncesionom području je obnovljeno i 2,5 km pješačkih staza koje posjetioci mogu koristiti i sa kojih se pruža prelijep pogled kako na planine tako i na more.