Ulaganje u održive inovacije za uspešnu budućnost

Ulaganje u održive inovacije za uspešnu budućnost

Ulaganje u održive inovacije za uspešnu budućnost

Predstavnici Agencije za investicije Crne Gore, vd direktor Mladen Grgić i pomoćnik direktora Andrej Lakić, uičestvuju na 11. Godišnjem investicionom sastanku (AIM) koji se održava od 28. do 31. marta 2022. godine u okviru izložbe „EXPO 2020 Dubai“.

AIM je incijativa Ministasrtva ekonomije Ujedinjenih Arapskih Emirata koja je osmišljena da obezbijedi okvir za globalnu razmjenu o ključnim principima koji podupiru međunarodne investicione politike, strategije i prakse za održivi razvoj i postizanje pametnog i inkluzivnog globalnog rasta. AIM platfroma pruža preduzećima, Vladama i civilnom društvu nezavisnu, nepristrasnu i platfromu orijentisanu na budućnost kako bi ojačali svoje napore da utiču na održive i pozitivne promjene.

Tokom AIM-a predstavnici MIA-e susreli su se sa raznim državnim institucijama koje se bave stranim direktnim investicijama, startup-ovima, investicionim fondovima i privatnim kompanijama što je pružilo savršenu priliku za razmjenu znanja i strategije o privlačenju stranih direktnih investicija, promociju tekućih i postojećih projekata i promociju mogućnosti za ulaganje u različite sektore u Crnoj Gori.

Od svog početka, AIM se pozicionirao kao vodeća globalna investiciona platforma koja teži da podstakne pozitivnu transformaciju stvaranjem mogućnosti za ulaganja, podržavanjem solidarnosti i razvojem ekonomskih odnosa među nacijama, kao i suočavanjem sa glovalnim izazovima koji imaju veliki uticaj na ekonomski rast.

Tema ovogosišnjeg AIM-a je Ulaganje u održive inovacije za uspješnu budućnost

Sastanak sa gradonačelnikom Prijestonice Cetinje Agencija za investicije Crne Gore u zvaničnoj posjeti regiji Bodrum
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27