V.d. Direktor Agencije za investicije na radnim sastancima sa predsjednikom Opštine Bar, izvršnim direktorom AD Barska plovidba Zoranom Tajićem i predstavnicima JP Morsko dobro

V.d. Direktor Agencije za investicije na radnim sastancima sa predsjednikom Opštine Bar, izvršnim direktorom AD Barska plovidba Zoranom Tajićem i predstavnicima JP Morsko dobro

V.d. Direktor Agencije za investicije na radnim sastancima sa predsjednikom Opštine Bar, izvršnim direktorom AD Barska plovidba Zoranom Tajićem i predstavnicima JP Morsko dobro

V.d. direktor Agencije za investicije Mladen Grgić sa saradnicima, održao je sastanke sa predsjednikom Opštine Bar Dušanom Raičevićem, izvršnim direktorom AD Barska plovidba Zoranom Tajićem i predstavnicima JP Morsko dobro.

Na sastancima su predstavljene mogućnosti javno-privatnog partnerstva, kao novog modela investiranja u Crnoj Gori, te razmijenjena mišljenja u pogledu njegove primjenjivosti u oblastima koje su od posebnog značaja kako za Opštinu tako i za javna preduzeća. 

Na sastanku su predstavljene i nadležnosti Agencije za investicije koje proizilaze iz Zakona o javno-privatnom partnerstvu, sa posebnim akcentom na javne naručioce, te istaknuto da je potrebno jačati saradnju između Agencije i javnih naručilaca. 

Održani sastanci sa predsjednicima opština Bijelo Polje i Mojkovac i predstavnicima Opštine Kolašin Radni sastanak sa predstavnicima Opštine Nikšić o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27