V.d. Direktor Agencije za investicije učestvovao na Konferenciji predstavnika svih budžetskih jedinica o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu

V.d. Direktor Agencije za investicije učestvovao na Konferenciji predstavnika svih budžetskih jedinica o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu

V.d. Direktor Agencije za investicije učestvovao na Konferenciji predstavnika svih budžetskih jedinica o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu

V.d. direktor Agencije za investicije Mladen Grgić učestvovao je na Konferenciji predstavnika svih budžetskih jedinica o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, koja je održana 7. decembra 2021. godine, u Plenarnoj sali Skupštine Crne Gore.

V.d. direktor Agencije za investicije Mladen Grgić, kazao je da je Agencija ključna institucija kada su u pitanju strane direktne investicije i program javno – privatnog partnerstva. Ukazao je da je budžet Agencije utvrđen u iznosu od 0,53 miliona eura i da je plan zasnovan na iznosima u periodu trajanja pandemije Covid 19. Istakao je da je Ministarstvu finansija i socijalnog staranja upućen zahtjev kako bi se sagledala mogućnost obezbjeđenja dodatnih sredstava za Agenciju u iznosu od 90 hiljada eura za promotivni materijal i posjete najprestižnijim sajmovima, reklamiranje u prestižnim međunarodnim časopisima i troškovi za izradu internet stranice za promociju investicionih potencijala Crne Gore.

Učešće predstavnika Agencije za investicije  na EXPO 2022 u sklopu “Nacionalni dani Crne Gore” Agencija za investicije Crne Gore objavila diskontnu stopu
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27