Zašto Crna Gora

Od obnove nezavisnosti 2006. godine razvoj crnogoroske ekonomije fokusiran je na privlačenju stranih direktnih investicija kroz konkurentno poslovno okruženje koje nudi brojne korisne mogućnosti ulaganja i jedinstven prirodni potencijal.

Dugogodišnja posvećenost države evroatlanskim integracijama kao i težnja ka približavanju savremenim ekonomskim tokovima doveli su do sprovođenja mnogobrojnih reformi koje su doprijenele stvaranju pogodne investicione klime.

Niska stopa poreza na prihode, povlašćen pristup tržištu Evropske unije, nacionalni tretman investitora, relativno niske carinske stope, pojednostavljenje procedura i smanjenje troškova za registraciju privrednih subjekata i dobijanje građevinskih dozvola i korišćenje eura kao nacionalne valuate samo su neki od podsticaja koje su prepoznali renomirani svjetski investitori.

Investitor može lako započeti svoj posao u Crnoj Gori. Stranim investitorima u Crnoj Gori je zagarantovan jednak zakonski tretman kao i domaćim. Strani investitor može u Crnoj Gori poslovati ili kao pravno ili fizičko lice. Valuta u Crnoj Gori je euro.

Poreski režim Crne Gore postao je jedan od najkonkurentnijih u cijeloj Evropi. Sa 9% stopom poreza na dobit, preduzeća koja posluju u Crnoj Gori uživaju ne samo u poslovnom okruženju, već i niskom poreskom opterećenju, čime maksimiziraju svoju dobit.

Što se tiče geografskih prednosti Crne Gore, sa zadovoljstvom ističemo da je Crna Gora mediteranska zemlja sa veoma dobrim strateškim položajem. Crna Gora se nalazi u jugoistočnoj Evropi i graniči sa Srbijom, Hrvatskom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom. Crna Gora kompromituje ukupno 13.812km2 područja i ima 7.835km drumskih puteva i 250km željezničke pruge. Sa ciljem da zaštiti prirodna bogatstva i očuva identitet svog jedinstvenog prostora, Crna Gora je, usvajanjem Deklaracije o ekološkoj državi (20. avgusta 1991. godine), postala prva ekološka država na svijetu.

Glavna industrijska luka je Bar i imamo 2 međunarodna aerodroma: Podgorica i Tivat.

Prema procjeni Monstata, 1. januara 2020. u Crnoj Gori je bilo 621.873 stanovnika. Jedna od najvažnijih karakteristika crnogorskog stanovništva je raznolika etnička struktura. Glavne etničke grupe koje žive u Crnoj Gori su: Crnogorci, Srbi, Bošnjaci, Albanci, Muslimani i Hrvati.

Neki od osnovnih podataka, imajući u vidu tržište rada Crne Gore, iznijeti su u daljem tekstu (na osnovu podataka MONSTAT 2018):

219,4

hiljada

Ukupan broj zaposlenih

47,8

hiljada

Ukupan broj nezaposlenih

267,1

hiljada

Aktivno stanovništvo

233,6

hiljada

Neaktivno stanovništvo

53,3%

Stopa aktivnosti

43,8%

Niska stopa zaposlenosti

17,9%

Visoka stopa nezaposlenosti

30,6%

Visoka stopa nezaposlenosti mladih

Ekonomski indikatori

Ekonomski indikatori koji karakterišu današnju ekonomiju Crne Gore

4,279

miliona EUR

BDP - 2020 (projekcija CBCG)

7,1%

-

Realni rast BDP - Projekcija Evropske komisije za 2021.

7,993

USD

BDP po glavi stanovnika - 2020

-0,9%

-

Stopa inflacije 2020

9%

-

Porez na dobit pravnih lica i
porez na dohodak fizičkih lica

21%

-

PDV

STRUKTURA STANOVNIŠTVA PREMA STEPENU OBRAZOVANJA I STAROSTI - CRNA GORA 2022

Obrazovanje 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Uk.
Bez škole i nepotpuna osnovna škola 1,7 / / / 2,1 3,2 9,2 19,2
Osnovna škola 32,4 3,9 9,8 11,2 12,0 11,6 9,1 90,0
Stručno obrazovanje nakon osnovne škole 2,8 8,3 13,2 15,4 12,7 8,4 4,2 65,0
Srednje opšte obrazovanje 14,4 8,2 5,0 5,1 4,6 2,0 / 40,2
Srednje stručne škole 28,7 33,6 33,6 40,0 30,2 12,5 4,0 182,6
Više i visoko stručno obrazovanje 5,5 37,1 21,1 14,9 13,6 7,9 3,6 103,8

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27