Manja slova Veća slova RSS

Sekretarijat za razvojne projekte

SRP

Sekretarijat za razvojne projekte


Sekretarijat za razvojne projekte


mod 

 

 

 Srp
>

Izmjene Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26.9.2019. i 2.7.2020. godine

Datum objave: 30.10.2020 08:24 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U cilju preciziranja sadržaja dokumentacije koju je neophodno dostaviti radi dokazivanja finansijske spodsobnosti za realizaciju projekata koji se kandiduju na listu razvojnih projekata u oblasti turizma, Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

 

Izmjene Javnog poziva

za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26.9.2019. i 2.7.2020. godine

 

U tekstu Javnog poziva, u dijelu koji se odnosi na dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova, a koja se podnosi za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, tačka 3 mijenja se i glasi:

 

3. Neopoziva bankarska garancija naplativa na prvi poziv, izdata od kredibilne banke, u korist Vlade Crne Gore u iznosu od 50% minimuma iz člana 11 stav 1 tačka 2 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore (Sl.list CG br. 79/18 i 12/20). Za privredna društva čiji su krajnji vlasnici/osnivači fizička lica državljani Crne Gore, umjesto bankarske garancije može se dostaviti korporativna garancija na iznos minimuma investicije iz člana 11 stav 1 tačka 2 Odluke, uz uslov da je ukupna dobit za posljednje tri godine, prije oporezivanja, veća od 9.000.000 € i ukupan prihod za posljednje tri godine veći od 90.000.000 €, a što se utvrđuje na osnovu bilansa i konsolidovanog bilansa privrednog/ih društva/društava. Istim se garantuje realizacija planirane dinamike investicija iz Biznis plana i Revidovanog glavnog projekta, a što se potvrđuje u izvještaju nezavisnog revizora. Po procjeni Ministarstva održivog razvoja i turizma i drugih nadležnih organa i institucija, može biti zatražena i druga dokumentacija, kojom se dokazuje finansijski kapacitet kompanije podnosioca zahtjeva za realizaciju projekta.

 

Ostali dio javnog poziva, objavljenog 29.9.2019. i 2.7.2020. godine ostaje nepromijenjen.